top of page

Fundacja "Filmowa Warszawa" jest organizacją pozarządową, której celem jest szeroko pojęta promocja kultury filmowej w Polsce, a także prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do wszystkich grup wiekowych społeczeństwa. Fundacja realizuje swoje cele, organizując warsztaty filmowe, scenariuszowe i animacyjne, prowadząc kina stacjonarne i objazdowe, jak również szkolne i lokalne dyskusyjne kluby filmowe, organizując festiwale filmowe, biorąc aktywny udział w procesie dystrybucji filmów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także tworząc materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji dla nauczycieli szkolnych, jak również organizując zajęcia pozalekcyjne, które prowadzą doświadczeni edukatorzy i prelegenci.
Związani z Fundacją specjaliści działają aktywnie w branży filmowej, od kilkunastu lat wybierając filmy o wysokim potencjale edukacyjnym dla dystrybutorów kinowych (Vivarto, Bomba Film) i troszcząc się o to, by ciekawe i wartościowe filmy trafiały na ekrany polskich kin.

bottom of page