top of page

Program 5-10-15

Objazdowa Edukacja Filmowa 5-10-15 to interdyscyplinarny program edukacyjny skierowany do szkół, domów kultury, lokalnych świetlic środowiskowych, umożliwiający niebanalne oraz dydaktycznie skuteczne wykorzystanie narzędzia, jakim jest film
w procesie kształcenia i rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Każdy film wytypowany do programu posiada dodatkowe, rozbudowane materiały dydaktyczne, które zgodnie z założeniami programu będą przekazywane nauczycielom. Dla każdego z filmów wskazany jest także związek problemów poruszanych w danym tytule z podstawą programową MEN. Program jest przygotowywany we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.

str1.jpg
bottom of page