top of page

MATERIAŁY DO POBRANIA
 

logowanie - komputery PC :   Otwieramy aplikację Ten Komputer/Mój komputer i w pasku adresu wpisujemy :

ftp://212.182.80.154

po pojawieniu się nowego okna wpisujemy dane logowania:

użytkownik : user

hasło : user12345

komputery Mac : w oknie przeglądarki wpisujemy :

ftp://212.182.80.154

po otwarciu okna Findera wpisujemy dane logowania jak powyżej.

bottom of page